Ljusdal

Kommunens yttrande om kränkt elev

Ljusdals kommun skickar nu ett yttrande till Skolverket om en elev som anmält kränkande behandling. Dessutom har eleven missat det mesta av undervisningen under 2½ år i klasserna 7 till 9. Skolverket vill veta vad kommunen gjort för eleven under tiden.

Mamman till en elev anmälde till Skolverket att barnet kränkts i skolan och inte fått tillräcklig undervisning under klasserna 7,8 och 9.

Ljusdals kommun svarar på Skolverkets 14 frågor att problemen för eleven började redan efter en termin.

Sedan dess har skolsköterska, speciallärare, elevassistenter, kamratstödjare, trygghetsgrupp, skolpsykolog, socialsekreterare, och kurator vid ungdomsmottagningen varit inkopplade.

Under 2,5 år har skolan haft 40 olika kontakter som rör eleven och många möten har inställts eller inte blivit av på grund av att mamman och eleven inte kommit.

När barnet känner sig mobbad och utfryst av eleverna i klassen så är trygghetsgruppen och elevens mentor agerande. Eleven är lite i skolan och får tillåtelse att arbeta hemma med stöd av speciallärare och de träffas några gånger i veckan.

Ansvarig rektor skriver till skolverket att det varit svårt att veta vad som varit ogiltig närvaro eftersom den ibland anmäldes i efterhand.

Så här avslutas brevet till skolverket: Rektor ser att det inte varit någon åtgärd som i längden visat sig framgångsrik.