Gävle

Gavlegårdarna tänker om

Gavlegårdarna kan nu tänka sig att lätta på bestämmelserna angående P-avgifterna i Andersbergs centrum. Detta efter att både anställda och boende i Andersberg är missnöjda.

I dag fredag är det få bilar på parkeringsplatsen vid Andersbergs centrum. Anledningen är den nyligen införda P-avgiften på parkeringen. Tidigare när det var gratis var det dagligen minst 50 bilar parkerade där. Men hälsocentralen och andra företag och organisationer som finns kring Andersbergs centrum ville ha flera p-platser till kunder och besökare, och Gavlegårdarna började därför ta betalt för P-platserna.

Även boende nära centrum är missnöjda över P-avgifterna.
  - Man måste ju dagtid kunna ta emot besök, säger en av hyresgästerna där.
Antalet parkerade bilar där har nu i antal sjunkit från ca 50 till ca 15 bilar.
 - Alldeles för få, säger Pia Berglund som är Gavlegårdarnas förvaltare i Andersberg och som nu kan tänka sig att endast P-avgiftsbelägga en del av parkeringsplatserna där.

I området kring Andersbergs centrum jobbar ca 150 personer. Många av dem har parkerat sin bil på parkeringen vid Andersbergs centrum. Men i och med P-avgiften snurrar nu de runt i området på jakt efter fria p-platser.

Gavlegårdarna är nu beredd på att ompröva den här förändringen eftersom det blev så få som nu utnyttjar centrumparkeringen Det berättar Pia Berglund som är Gavlegårdarnas förvaltare i Andersberg.