Rekordförsäljning av cyklar

Cykelförsäljningen har rivstartat i år. Den milda vintern och ökat miljömedvetande är förklaringen tror cykelbranschen.

Förra året var ett rekordår för cykelbranschen. Försäljningen ökade med 9 procent till drygt 500 000 cyklar.

Hittills i år har cykelförsäljningen ökat med 25 procent och cykelbranschen är mycket optimistisk om framtiden.

- Vi räknar med ett nytt rekordår och rivstarten hittills i år beror nog på den milda vintern och ökad medvetenhet om klimatfrågorna, säger Klas Elm, ordförande för branschorganisationen Svensk Cykling.

Cykelhandlaren Andreas Sundin i Gävle bekräftar att årets försäljning har kommit igång, och framför alllt är det damcyklar som säljs, även till herrar.

- Förmodligen för att de är bekvämare att cykla på, säger han.