hudiksvall

Obetalda hyror allt vanligare

Fler och fler söker hjälp hos socialförvaltningen i Hudiksvall på grund av obetalda hyror och elräkningar. Det är allt från ensamstående unga och äldre till barnfamiljer.

Det som bekymrar Helena Ek Fält, chef på försörjningsstöd och arbete i Hudiksvalls kommun, är att antalet som inte har någon inkomst alls har ökat.

Det är personer som är sjukskrivna men som inte får ersättning av Försäkringskassan och det är arbetslösa som inte har någon A-kassa.

Under förra året ökade antalet med 43%.