Gävle

Soc i Gävle klarar inte nya regler

Socialtjänsten i Gävle kommer inte att klara av att placera ett barn i ett familjehem inom sex månader. Detta trots att den nya socialtjänstlagen som träder i kraft den 1 april kräver det.

Socialtjänsten i Gävle har redan fått kritik av Länsstyrelsen över att det har varit för långa väntetider för de barn som har placerats i jourfosterhem i väntan på att få ett permanent familjehem.

Länsstyrelsen fann att hälften av de barn som var placerade i ett jourfosterhem fick vänta där i mellan ett och tre år på en familjehemsplacering.

– Det är ett bekymmer att väntetiderna blir så långa, säger Margareta Kamlén som är chef för barn och familjeenheten vid socialtjänsten i Gävle kommun.
Kommer att bryta mot lagen

Från och med den 1 april så gäller en ny socialtjänstlag där en jourfosterhemsplacering får enbart sträcka sig under sex månader. Men på socialtjänsten i Gävle där man har cirka 50 barn att utreda i månaden tror man inte att man kan leva upp till lagen.

– Det är väldigt svårt att hitta familjehem och det är stor risk att vi får en avvikelserapportering, säger Margareta Kamlén.