Gävle

Elkabel orsakar konflikt i Hedesunda

Markägare vill att en sju mil lång elkabel ska dras under jord medan Svenska Kraftnät vill ha den ovan mark eftersom det är en billigare lösning. Nu tar markägarna hjälp av LRF för att få igenom sin vilja

Markägare i Hedesunda har nu startat en hård kamp mot elbolaget Svensk Kraftnät. Anledningen är att en sju mil lång elkabel ska dras från Forsmark till ett ställverk i Finnböle, Hedesunda.  

Fennoskan heter elkabeln som går under vattnet från Finland och upp på den svenska sidan vid Forsmark. Kabeln ska sedan dras vidare till en omvandlingsstation vid Finnböle i Hedesunda utanför Gävle.  

För dyrt att gräva ner
Markägarna i Uppland och Gästrikland vill ha kabeln nedgrävd eftersom de anser att det dels tar mindre mark i anspråk, dels är bättre för miljön. Men Svenska Kraftnät vill ha ledningsgator ovan jord, främsta orsaken är att det blir för dyrt att gräva ner kabeln.  

Regeringen tar beslutet
LRF som engagerat sig för markägarnas sak, anser att Svenska Kraftnät inte tagit med allt i som skulle underlätta en dragning under jord i sina beräkningar. När den många gånger längre Sydlänken i Skåne grävts ner hoppas nu markägarna att regeringen ska fatta samma beslut beträffande Fennoskan och tvinga Svenska Kraftnät till att gräva ner ledningen.