Bollnäs

Höghammarelever har lätt att få jobb

Åtta av tio särskoleelever från Höghammarskolans gymnasium får ett jobb inom sex månader.  Av de som under våren 2007 slutade skolan har var fjärde elev fått en anställning med eller utan lönebidrag. Det visar en undersökning som yrkesvägledarna vid Höghammarskolan har gjort.

21-årige Christian Svensson åker iväg med traktorn - han ska köra ut en höbal till hästarna i hagen. För ett år sen började han praktisera på Bergåkra gård och efter examen i våras har han fortsatt att jobba och har nu en lönebidragsanställning.  

Enligt siffror från Socialstyrelsen fick endast en procent av de funktionshindrade ett lönearbete 2006.  

För Höghammarskolans särskoleelever är motsvarande siffra 13 procent och förra året fick hela 23 % ett lönearbete.  

Eleverna som går på Höghammarskolans gymnasium kommer från hela landet och för yrkesvägledarna innebär det många och långa resor för att hitta sysselsättning åt eleverna.