Gävle

Konflikt om Barnahus i Gävle

Centerpartiet i Gävle oroar sig nu för att det utlovade Barnahuset för miss-handlade barn inte kommer att bli av.
I socialnämndens budget finns nämligen inga medel avsatta för den här verksamheten.

Centerpartisten och socialnämndsledamoten Roland Ericsson har nu lyft frågan till kommunfullmäktige i morgon där han kräver ett svar om det kommer att bli ett Barnahus eller ej.


 - Jag kan inte se att det finns några pengar avsatta för det här ändamålet, säger han till SR Gävleborg

Kommunstyrelsens ordförande och socialdemokrat Carina Blank anser dock att de 280.000 kronor finns till ett Barnahus.
 - Jag förstår inte varför Roland Ericsson nu ska hålla på att krångla, säger hon.


Ett barnahus ska vara till för de barn som har blivit misshandlade och sexuellt utnyttjade. I huset ska de under trygga former få hjälp och få berätta vad de har varit med om.