gävle

Gävleborna ska ställa bilen mer

Trots kampanjer att få gävleborna att cykla, gå och åka buss mer så ökar bilåkandet. Därför tänker nu kommunen inrätta en tjänst för att få gävleborna på ”bättre tankar”.

Gävleborna cyklar för lite, de går för lite och de åker för lite buss. Däremot vill gävleborna ta bilen om de ska åka någonstans.

Men nu ska det bli ändring på det, kommunen tänker alltså inrätta en tjänst där vederbörande ska försöka få oss gävlebor på bättre tankar.