Hudiksvalls sophantering kan vara ett miljöbrott

Sopanläggningen i Hudiksvall saknar dispens för delar av sin verksamhet, och har så gjort under drygt ett års tid. Därmed riskerar nu kommunen åtal för brott mot miljöbalkenkonstaterar handläggaren Eva Brändlund vid Länsstyrelsen som just nu utreder Hudiksvalls sophantering.
Det är förbudet att deponera utsorterat brännbart avfall som kommunens sopanläggning eventuellt bryter emot när blandat organskt och brännbart avfall som i dag deponeras på tipp. Klart är att Hudiksvall åtminstone borde ha sökt dispens för en sådan hantering. Nils-Ola Norlin - avfallschef i Hudiksvall hävdar dock att sophanteringsrutinerna är lagliga. Enligt Nils-Ola Norlin har kommuninvånarna erbjudits möjligheten att sortera soporna och att få det brännbara materialet avhämtat sex gånger per år.