Bomhusgården kan förlora 40 vårdplatser

Korttidsboendet Bomhusgården i Gävle kan komma att stänga en vårdavdelning med 40 vårdplatser. Det skulle bli en halvering av antalet boendeplatser.
Orsaken till stängningsförslaget är att omvårdnadsförvaltningen måste spara pengar. Bomhusgården är ett korttidsboende för äldre och många av de som vårdas där är utskrivna från sjukhuset, men för svaga för att skickas hem. På onsdag tar omvårdnadsnämnden ställning till förslaget om att stänga vårdavdelningen.