Sommarjobbslönerna kartlagda

45 kronor i timmen - det är vad dom flesta kommunerna i länet erbjuder sina sommarjobbande ungdomar i år. Bara små avvikelser från den lönenivån förekommer, visar en rundringning som Radio Gävleborg gjort.
Kommunerna uppvisar alltså god samstämmighet när det gäller lönen för sommarens mödor - endast smärre variationer kan noteras. I Söderhamn exempelvis, får ungdomar födda 1987 37 kronor i timmen medan. 16 åringarna i Ovanåkers kommun får 50 kronor i timmen. Alla kommuner har ännu inte arrangerat feriearbete. Ockelbo och Nordanstigs kommuner uppger att de troligen kommer erbjuda sina ungdomar jobb - men hur många och vad betalningen blir är inte klart.