Gatuprotester mot kriget i Irak

I takt med upptrappningen av kriget i Irak ökar nu protesterna mot kriget. I vårt län kommer idag demonstationer för fred och mot USA:s attacker mot Irak att hållas på flera håll.
I exempelvis Söderhamn samlas demonstranterna klockan 14 på gågatan och i centrala Gävle planerar Gävlenätverket mot krig i samarbete med Elever mot krig manifestatiationer vid lunchtid. Även Gävleborgs socialdemokrater med ordförande Raimo Pärssinen i spetsen protesterar och kräver i ett upprop att Irakfrågan måste föras tillbaka till FN:s säkerhetsråd.