Idrotten ska stoppa tonåringar från att röka

Alltför många tonåringar i vårt län börjar att röka. Därför dras nu i vår ett projekt igång bland länets idrottsföreningar som ska jobba för en rökfri verksamhet.
Förra året gjordes en enkätundersökning bland länets nionde klassare. Den visar att 21 procent av pojkarna och 35 procent av flickorna röker. Monika Uddenfelt, överläkare på Samhällsmedicin, tycker det är viktigt att så många miljöer som möjligt är rökfria. På det viset blir det besvärligt att röka och rökningen minskar. Det är sedan några år tillbaka förbjudet att sälja tobak till personer under 18 år. Men det behövs fler åtgärder än så, säger överläkaren Monika Uddenfeldt. Hon berättar att nu i vår drar sju län i Mellansverige igång ett projekt bland idrottsföreningar som ska jobba för en rökfri verksamhet, bland annat Gävleborg. Som föredöme framhåller hon ridsporten. Ridsällskapen i Hofors har sedan tre år tillbaka rökfria lokaler. -Den rökruta vi har ligger mitt i en korsning. Så där får de stå och skämmas, säger klubbens ordförande Joacim Magnusson.