Läkare ska lära sig sjukskriva rätt

Till hösten ska alla familjeläkare inom primärvården i länet utbildas i hur de ska göra när de sjukskriver människor. Det är ett riktäckande projekt som försäkringskassorna och Riksförsäkringsverket håller i. Målet är att förbättra riktlinjerna för sjukskrivningarna.
Bara 27 procent av intygen är skrivna på ett bra sätt. Resten måste kompletteras. -Man har många gånger inte förklarat på vad sätt sjukdomen förhindrar funktionen för arbete, säger läkaren Göran Blennow på Riksförsäkringsverket. Ett vanligt fel är att läkaren bara skriver namnet på en diagnos, till exempel utmattningsdeprission, utan att närmare gå in på hur den sjukdomen berör personens yrkesliv, till exempel trötthet eller minneproblem. -Man måste vara mer precis i sin beskrivning av vad det är för besvär. Och det får läkarna lära sig på en sådan här kurs, säger Göran Blennow.