Hudiksvall

Elever protesterade mot lärarflytt

Högstadieeleverna på Östra skolan i Hudiksvall demonstrerade på måndagen i protest mot att fem uppskattade lärare ska flytta till andra lärartjänster inom kommunen.

Anledningen till flytten är ett vikande elevantal och Hudiksvalls skolchef Bengt Friberg informerade på förmiddagen elevrepresentanter om situationen.

Inom kort kommer kommunens slutgiltiga besked hur det blir med de fem lärarna.