Hudiksvall

Elevdemonstration mot lärarflytt

Högstadieeleverna på Östra skolan i Hudiksvall demonstrerade idag i protest mot att fem uppskattade lärare ska flytta till andra lärartjänster inom kommunen.

Under måndagen tågade ett par hundra högstadieelever från Östra skolan i Hudiksvall ned till kommunhuset för att visa sitt missnöje och få svar på varför fem av skolans lärare inte blir kvar till hösten.

Anledningen till flytten är ett vikande elevantal.

Hudiksvalls skolchef Bengt Friberg hade idag måndag ett möte med elevrepresentanter där han informerade om situationen.

Inom kort kommer kommunens slutgiltiga besked hur det blir med de fem lärarna.

Men Skolchefen Bengt Friberg ger inte eleverna mycket hopp.