Hälsingland

Honungsbin dör av kvalster

Ett kvalster som är livsfarligt för bin har nu spridits till Hälsingland. Det är de första varroaangreppen bland honungsbin som har upptäckts i Hälsingland. Bland annat har 13 bisamhällen dött för en biodlare i Stråtjära.

Varroa är ett kvalster som livnär sig på honungsbin och om inte angreppen bekämpas dör bisamhällena ut.

Det är första gången som biodlingar i Hälsingland angripits men det här är ingen ovanlig sjuka utan finns i stort sett i hela södra Sverige.  

Det finns stränga regler när det gäller biodling. Om bisamhällen ska flyttas måste de först besiktas av en bitillsynsman allt för att inte smittor ska spridas.

Men ändå sprids varroa upp över landet.