Svårare lösa tvister när hyresnämnden flyttar

Arrende- och hyresnämnden i Gävle riskerar att flyttas till Sundsvall. Nu varnar Hyresgästföreningen i Gävle för att en flytt kan ställa till med problem för hyresgäster som behöver hjälp.
Arrende- och hyresnämnden tar upp tvister mellan hyresgäster och hyresvärdar. Det kan gälla tomtmark, kontors- och affärslokaler eller vanliga bostäder. Nämnden i Gävle är gemensam för Gävleborg och Dalarna och har en av landets största ökningar av antalet ärenden - närmare 40 procent på två år. Men nu förslår Domstolsverket i sin utredning att nämnden ska splittras och gävleborgarna företrädas från Sundsvall istället. På Arrende- och hyresnämnden i Gävle är man mycket kritisk i sitt remissvar till Domstolsverket och hävdar att medborgarna får sämre service. Dessutom säger man att förslaget att den nya nämnden skulle lägga ärenden från vissa orter på hög för att senare resa dit och behandla dom strider mot lagen som säger att alla ärenden ska handläggas skyndsamt och vissa särskilt skyndsamt. Hyresgästföreningen företräder hyresgäster när det gäller bostadstvister i hyresnämnden och Berit Hedlund på Hyresgöstföreningen tror att risken är stor att nämnden kommer att fatta fler skrivbordsbeslut. -Avståndet gör då att de kanske inte åker ut och tittar på objektet, istället kanske de bedömer ärtendet utifrån det skriftliga, säger hon.