Gävleborg

Turismen ökar i länet

Turismen ökar i Gävleborgs län, mer än landet i övrigt. Förra året spenderade turisterna i Gävleborgs län 2,5 miljarder kronor, en ökning jämfört med året innan på sex procent. I Sverige i stort ökade turismens omsättning med två procent.