bollnäs

Anhörigvårdare får rätt till stöd

Den första januari kan lagen skärpas och ge alla som vårdar en anhörig rätt till stöd och hjälp, enligt ett förslag från äldre- och folkhälsominister Maria Larsson. I dag är det frivilligt för kommunerna att ge stöd och hjälp, även om det står i socialtjänstlagen att de bör gör det.

Ungefär 70 procent av hjälpen till personer över 75 år och som bor kvar hemma ges av anhöriga, men mörkertalet är stort.

Elin Jonsson, 77 år, är anhörigvårdare till sin 86-årige make och sedan 1,5 år tillbaks får hon hjälp av anhörigstödjare.

– Utan den hjälpen hade jag inte klarat av det, säger Elin Jonsson.

Elin Jonsson tycker förslaget om en laglig rätt till stöd för anhörigvårdare låter bra.

– Man måste få hjälp för att orka, menar hon.

I dag är det frivilligt för kommunerna att ge stöd, även om det står i socialtjänstlagen att de bör göra det.

Karin Dagh som är enhetschef för anhörigstödjarna i Bollnäs kommun tycker det är bra om det blir en laglig rättighet för anhörigvårdarna att få hjälp och stöd.

– Vi anhörigkonsulenter i Gävleborg har länge kämpat för den här rättigheten, säger Karin Dagh.

I Bollnäs har nyligen Vågenhälsan öppnats. Det är ett samarbete mellan kommunen och vårdföretaget Mitt Hjärta.

Där finns distriktssköterska, dagverksamhet, avlastningsplatser och fyra heltidsanställda anhörigstödjare.

– Vi är glada över att det finns en politisk enighet kring den här verksamheten att man tycker den är viktig, säger anhörigkonsulent Karin Dagh.