gävleborg

Turismen ökar mest i Gävleborg

Turismen ökar mer i Gävleborgs län än i landet i övrigt. Det visar färska siffror från Statistiska centralbyrån, SCB och Nutek. Förra året omsatte turismen 2½ miljard kronor i länet, vilket är sex procent bättre än året dessförinnan.