Köpt röntgenbedömning allt vanligare

Bristen på röntgenläkare gör att allt fler svenska sjukhus köper röntgenbedömningar på distans. Det gäller till exempel Gävleborgs landsting som anser att det är ett mindre kostsamt alternativ än att anlita stafettläkare.

– Det här är ett betydligt billigare alternativ, men nackdelen är att vi inte har läkarna på plats här utan då får vi utnyttja våra egna läkare till att göra undersökningar där det fordras läkarkraft, säger Gunvor Persson, verksamhetschef för bild- och funktionsmedicin i Gävleborgs landsting.

Röntgensköterskan Inger Eriksson skickar iväg en bild för bedömning, men röntgenläkaren som ska titta på just den här patientens skada sitter inte i rummet intill utan kan sitta i Spanien eller möjligtvis Australien. Något som innebär ett lite mer komplicerat sätt att jobba.

– När läkarna önskar kompletteringar kan vi inte prata med radiologen här utan måste prata via de anlitade röntgenläkarna via deras system. Men fördelen med det här sättet är att vi kan fortsätta verksamheten som förut.

– Patienterna behöver inte bli lidande och vänta utan vi kan göra våra undersökningar och patienterna får ett svar, jämfört med att inte alls kunna utföra undersökningarna därför att vi inte har läkare, säger Gunvor Persson.

Distansbedömningar där patienten har röntgats på en mindre ort och landstingets läkare har bedömt bilderna på en annan ort är inget ovanligt inom till exempel glesbygdsvården. Men den marknad som nu vuxit fram handlar om företag som helt lever på att bedöma röntgenbilder från sjukhus runt om i världen.

Ett av dem är det spansk-svenska företag som Gävleborg anlitar. En av dem som arbetar där är röntgenläkaren Hampus Eklöf. Han är placerad i Sydney i Austalien för att bara behöva jobba dagtid, men samtidigt kunna göra jourbedömningar under svensk natt. En idé han själv kläckte under tiden som röntgenläkare i Uppsala, med grundtanken att arbetstiden kan påverkar patientsäkerheten.

– Jag vet att jag jobbar sämre klockan tre-fyra på natten än vad jag gör mitt på dagen. Min egen personliga bedömning är att det borde vara säkrare för patienterna med den här lösningen.

Hittills köper 15 svenska sjukhus röntgenbedömningar från det företag där Hampus Eklöf jobbar. I Gävle har man precis beslutat att också börja anlita företaget för jourbedömningar på natten, något som gör att de läkare man har kan jobba dagtid.

Verksamhetschefen Gunvor Persson tror att distansbedömningarna är här för att stanna.

– Även om vi kan anställa läkare så tror jag att det här till viss del kommer att leva vidare. Vi kommer inte att få in så många radiologer som vi behöver, säger Gunvor Persson.

Jenny Sanner Roosqvist
jenny.roosqvist@sr.se