Gävle

Ny rektor för högskolan i Gävle

Högskolan i Gävle har fått en ny rektor. Regeringen har på torsdagen utsett Maj-Britt Johansson som rektor från den 1:a juli. I dag är hon professor vid institutionen för skoglig marklära vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.

Maj-Britt Johanssons förordnande gäller i sex år - till sommaren 2014.

Hon efterträder högskolans nuvarande rektor Leif Svensson.