Bollnäs

Sjukhus brister i övervakningen

Bollnäs sjukhus måste bli bättre på att övervaka svårt sjuka patienter. Den slutsatsen drar Socialstyrelsen som har granskat sjukhusets vårdinsatser.

Socialstyrelsen tar som exempel en 97-årig kvinna som hade kommit in till akuten vid Bollnäs sjukhus och som inte i tid fick adekvat vård tid för sina förhöjda kaliumvärden. Kvinnan avled av sjukdomen.