Arbrå

Miljonsatsning på Livsmedelscentrum

Planerna på ett livsmedelscentrum för utbildning och forskning på naturbruksgymnasiet Nytorp i Arbrå har kommit en bit på väg. Bollnäs kommun ställer sig positiv till att bygga anläggningen för drygt 18 miljoner under förutsättning att även EU-medel beviljas.

Det är föreningen Hälsinge Livs som står bakom idén med ett livsmedelscentrum.

Hälsinge Livs är en förening i Hälsingland som funnits drygt ett år och arbetar med utveckling av livsmedel genom hela kedjan från råvaruproduktion till konsument.

Kostnaden för att bygga anläggningen vid Nytorp i Arbrå är på 18,5 miljoner. Fyra miljoner utgörs av i EU-bidrag.

Kommunstyrelsen i Bollnäs sa idag ja till förslaget under förutsättning att EU-medel beviljas.

Anette Jonsäll är sekreterare i föreningen Hälsinge Livs:

– Det här blir en pilotanläggning där det tillverkas korv, där man kan titta på mejeri- och grönsaksprodukter och förädla sina egna lokalproducerade råvaror.

Lokalerna ska hyras av bland andra Hälsinge Livs, men även av Naturbruksgymnasiet som kan starta en helt ny livsmedelsutbildning.

Driften går på nästan 1,3 miljoner år, men den kalkyl som Hälsinge Livs gjort visar på ett överskott på över 300.000 per år. Bland annat finansieras lokalerna av de elevbostäder och gästlägenheter som byggs på övervåningen.

Några politiker var skeptiska till beräkningarna men Anette Jonsäll tror inte det är en glädjekalkyl.

– Det är ingen glädjekalkyl, vi har 40 procents yta till att hyra ut. Det är klart att man inte kan garantera något, men min magkänsla och erfarenhet säger det. Och det är rätt tid att jobba med livsmedel nu.

Agneta Sundberg
agneta.sundberg@sr.se