Gävleborg

Minskad alkoholförsäljning

Under året har Systembolagets försäljning i landet ökat. Men siffrorna för april visar ett trendbrott då försäljningen vänt nedåt jämfört med samma månad förra året.

Systembolagets försäljning av alkohol minskade med 2,4 procent mätt i ren alkohol.

I Gävleborg var minskningen dubbelt så stor med 5,6 procent.

Största minskningen finns inom kategorin sprit där försäljningen minskat med nära åtta procent. I Gävleborg var siffran nära tio procent.

Även starkölsörsäljningen gick ner i april med fyra procent i landet och sju procent i Gävleborg.