gävleborg

Trögt för miljövänlig bensin

Nu till helgen är det dags för många att plocka fram gräsklipparen för första gången i år, eller starta båtmotorn. Men trots oljebolagens och olika organisationers ansträngningar att få oss konsumenter att ersätta den vanliga bensinen mot den mer miljövänliga alkylatbensinen så går försäljningen trögt.

Siffror från Svenska Petrolium Institutet, SPI, visar att försäljningen år från år flukturerar, men i stort ligger är ganska konstant.

Förra året så såldes drygt 17.000 kubikmeter alkylatbensin i Sverige, året dessförinnan så såldes drygt 15.000. Men året dessförinnan, år 2005, såldes drygt 20.000 kubikmeter. Det kan i och för sig bero på stormen Gudrun då många motorsågar användes.

Alkylatbensin är en renare och mer miljövänlig form av bensin. Den innehåller i stort sett inga av de skadligaste kolvätena bensen, aromater, eller olefiner som finns i den vanliga bensinen.

De flesta utombordsmotorer för båtar och gräsklippare kan köras på alkylatbensin.

Den största miljö- och hälsovinsten med alkylatbensin skulle fås genom en ökad användning i båtmotorer, men där är det nästan hopplöst att få fart på försäljningen, säger Per Martin Roos som är affärsområdeschef för OK Q8.