Nedre Dalälven

Största myggbekämpningen någonsin

Under fredagen började bekämpningen av stickmyggor i Nedre Dalälven. Det är det största området någonsin som ska bekämpas – runt 1000 hektar från Avesta i väster till Kågbo, norr om Söderfors, i öster.

Bekämpningen, som utförs med helikopter, beräknas ta fem till sex dagar.

Det är stickmyggornas larver som dödas med ett bekämpningsmedel som kallas för BTI och är giftsporer från en bakterie.

Anledningen till att man bekämpar är att det kan bildas stora mängder stickmyggor när markerna kring Nedre Dalälven översvämmas.

Trycket från de boende att bekämpa är stort men länsstyrelsen i Gävleborg har satt sig emot bekämpning i flera områden på grund att Nedre Dalälven, och särskilt Färnebofjärden och dess nationalpark, har mycket stora naturvärden.

Dessutom finns det forskare som säger att bekämpningsmedlet inte är tillräckligt utrett.

Men professor Jan Lundström vill ändå bekämpa inne i nationalparken.

– I delar av nationalparken finns det ett behov, baserat på de önskemål och klagomål som finns från folk som bor i Gysinge och Österfärnebo, säger Jan Lundström. 

Joacim Lindwall
joacim.lindwall@sr.se