Brist på kyrkomusiker

Bristen på kyrkomusiker gör att det riskerar att bli tyst på gudstjänsterna inom Svenska Kyrkan i framtiden. Det varnar nu Kyrkomusikernas riksförbund för. I Uppsala stift - som Gävleborg tillhör - är 8 procent av kyrkomusikertjänsterna vakanta. De flesta i mindre församlingar.