Gävle

Hotande gräsbrand släcktes i sista stund

Gästrike räddningstjänst och personal från pelletsfabriken Neova i Valbo utanför Gävle lyckades i sista stund hejda en större gräsbrand som bröt ut strax intill fabriken på söndagsförmiddagen.

Enligt vakthavande brandbefäl Jan-Olov Nyman var branden på väg att spridas när räddningstjänstpersonal från Gävle väl kom fram.

- Neovas personal kunde inte ensamma hålla branden i schack och det fanns risk för att den skulle spridas på den närbelägna torvmossen, säger han.

Branden uppstod av gnistor från pelletfabrikens skorsten. Däremot var tack vare vindriktningen själva fabriken aldrig i fara. 

Brandrisken i Gästrikland klassas på söndagen till 5 på den 5-gradiga skalan. I Hälsingland bedömdes brandrisken enligt samma mått till 4.

Det betyder att det är snustorrt i markerna och en mycket stor brandrisk. Räddningstjänsten begärde därför också att brandflyget skulle börja patrullera på söndagen. I första hand två flygningar i Gästrikland och en i Hälsingland. 

- Jag skulle vilja råda alla att inte ens tänka tanken att göra upp eld. Den som vill bränna ris eller skräp måste vänta till vi får litet regn, säger Jan-Olov Nyman.