Bollnäs

Föräldrarna vill ta över Vallsta skola

Föräldrar vill ta över driften av Vallsta skola norr om Bollnäs. I en skrivelse till kommmunen ansöker nu föräldraföreningen om att Vallsta skola få bli en självförvaltande skola.

Syftet är att få större inflytande och mer att säga till om säger Björn Sedwall vid föräldraföreningen.
Föräldraföreningen vid Vallsta skola har vänt sig till Bollnäs kommun och begärt att föräldrar och personal tillsammans ska få driva skolan, men då genom en lokal styrelse och med kommunen som huvudman.
För närvarande är man nämligen inte intresserade av att starta en friskola.
På tisdag ska föräldrarföreningen träffa bland andra barn och utbildningsnämndens ordförande Jan Lahenkorva, för att diskutera förutsättningarna för en självförvaltande skola.