Skolskjutsar åter het fråga för regeringen

Frågan om elevers rätt till skolskjuts från två olika adresser, om föräldrarna är skilda, är ännu inte avgjord. Det ser nämligen ut som om ett nytt lagförslag kommer att köra över regeringsrättens beslut som gav en elev med två bostadsadresser i samma kommun rätt till skolskjuts från båda.
I lagförslaget som just nu är ute på remiss och aktivt stöttas av utbildningsminister Tomas Östros föreslås att en elev bara ska ha rätt att kräva skolskjuts från en adress. Gävle var en av de kommuner som efter domen beviljade skolskjuts från båda föräldrarna, om föräldrarna bor inom samma upptagningsområde. Men om det nya lagförslaget går igenom så kommer det erbjudandet att dras tillbaka, det säger Barn- och ungdomsnämndens ordförande Jens Leidemar. Det var i december i fjol som regeringsrätten slog fast att Sigtuna kommun är skyldig att ordna skolskjuts från båda hemmen åt en pojke som växelvis bor hos sina skilda föräldrar. I Gävleborg tolkade kommunerna regeringsrättens dom på olika sätt. I Gävle rättade de sig efter domen och erbjuder skolskjuts om föräldrarna bor inom samma upptagningsområde. Men andra kommuner som till exempel Bollnäs höll fast vid att skolskjuts bara gällde från en adress. Om det hade blivit praxis bland landets kommuner att erbjuda gratis skolskjuts till barn som bor på två ställen skulle det ha blivit väldigt dyrt för Bollnäs kommun säger Ingrid Hammarberg Barn- och Ungdomsnämndens ordförande i Bollnäs.