Klartecken för Iggesunds bruk

Iggesunds bruk får öka sin produktion. Det har nu Miljödomstolen beslutat men ger samtdigt företaget en prövotid under vilken det måste hitta sätt att totalt minska sina utsläpp.
Iggesunds bruk får öka sin produktion av pappersmassa från 325 000 ton till 355 000 ton per år. Företaget får också öka kartongproduktionen. Men Miljödomstolen beslutade också om en prövotid för en del av miljöfrågorna som bland annat gäller skyddsåtgärder och begränsningar för utsläpp i vatten och luft. Under prövotiden är det meningen att Iggesunds bruk ska utreda hur de ska minska utsläppen.