vårdstrejken

Köerna längre till operation och röntgen

Vårdstrejken är nu inne på sin andra vecka i Gävleborg. På sjukhuset i Gävle märks det bland annat på allt längre köer till röntgen och operation.

Sex gånger har arbetsgivare beordrat skyddsarbete i länet för att patienternas säkerhet inte ska riskeras.

Men facket och arbetsgivare har inte varit överens om att det varit befogat vid alla tillfällen.

Gunilla Nordström är Vårdförbundets ordförande i Gävleborg:

– Några tycker vi har varit relevanta andra inte. I Hudiksvall till exempelvis, beordrades en chef och en sjuksköterska att vara kvar där det inte fanns några patienter.

Allmänhetens stöd för de strejkande sjuksköterskorna är fortsatt starkt och hittills har 4000 namnunderskrifter samlats in i länet.

Vårdförbundet har nu varslat om en upptrappning av strejken från den 20 maj om inte parterna kan enas.

Det är något som oroar landstingsrådet Ann-Margret Knapp (s):

– Jag är orolig redan på det stadie vi är i dag och ser att  det är väldigt olyckligt om strejken trappas upp ännu mer.