gävle

Ringbolagets alkholbonus kritiseras

Systembolaget reagerar nu på att försäljarna på Ringbolaget i Gävle får alkohol i bonus när de sålt mycket. Maria Fahlholm som är Systembolagschef i Gävle tycker det är fel att uppmana ungdomar att dricka alkohol.

Även Statens Folkhälsoinstitut har reagerat mot Ringbolagets bonussystem. 

Tillsynsmyndighet 

Statens Folkhälsoinstitut är en myndighet som bland annat är tillsynsmyndighet över hur länsstyrelser och andra myndigheter följer alkohollagen.  

Mikael Benzer som är chef där menar att även unga människor har alkoholproblem och inte ska utsättas för ett grupptryck.

Vad händer om någon skadas?

Det är inte något brott mot alkohollagen att ge sina anställda en alkoholbonus, men enligt Mikael Benzer som är chef för alkoholtillsynen på Statens Folkhälsoinstitut, så kan det finnas andra skäl till att inte ge sådana bonusgåvor.  

– Om det händer något, om en av de duktiga säljarna dricker upp sin alkohol och råkar ut för något vilket ansvar har arbetsgivaren då, undrar Mikael Benzer.