SANDVIKEN

En smittad av Legionella på äldreboende

Legionellabakterier har hittats på ett serviceboende för äldre i Norrsätra i Sandviken, och en person har smittats. Efter upptäckten för tre veckor sedan har fastighetsägaren Sandvikenhus vidtagit flera åtgäder säger Sandra Dikman, företagets marknadsansvarig.

Legionellabakterier finns naturligt i sötvatten.

Kommer bakterien in i ett vattensystem med gynnsamma förhållanden kan den snabbt växa till sig och bli farlig när man duschar.

Det handlar inte bara om vattentemperaturer, utan också hur installationerna har utförts, och hur de sköts.

I Sandviken kämpar man nu för att bli av med bakterierna.

Häromdagen kom svar på prover som togs för två veckor sen.

– De proverna visar att det finns förhöja halter av Legionella, säger Sandra Dikman.

Sandvikenhus är inte ensam om att drabbas av legionellabaktierien.

Legionellaexperten Rolf Kling säger till SR Gävleborg att en studie han varit med och gjort visat att förvånansvärt många stora hus - badhus och hotell till exempel var drabbade.

På servicboendet i Norrsätra har man sen tre år tillbaks en datoriserad övervakning av vattensystemen, men det hjälpte alltså inte.

På tisdagen togs nya prover.