Upprorsstämning i Ramsjö

I Ramsjö råder upprorsstämning sedan ett sparförslag om att lägga ned serviceboendet Nyhem presenterats. Omsorgsnämnden i Ljusdals kommun anser att man måste ta till drastiska åtgärder för att komma tillrätta med den dåliga ekonomin.
I år räknar man med att överskrida budgeten med 11 miljoner kronor. Serviceboendet Nyhem är Ramsjös största arbetsplats och det skulle vara ödesdigert för byn om Nyhem läggs ned, anser ramsjöborna.