Gävle

Tåghållplats vid Gävle sjukhus?

Tågen kan komma att stanna vid Tolvfors – vid Gävle sjukhus. Banverket utreder nu om det går att förverkliga en ny hållplats för regionaltåg på Bergslagsbanan.

Önskemål om den nya hållplatsen har framförts av Tåg i Bergslagen, Gävle kommun och landstinget.

En ny hållplats vid Tolvfors skulle underlätta arbetspendling till och från Gävle.

I september ska grannarna i området få tycka till om den här idén.