Gävle får ätstörningscentrum

Unga flickor med ätstärningar ska nu få bättre hjälp än tidigare. I Gästrikland satsar nu landstinget tre miljoner kronor på ett Ätstörningcentrum, dit unga flickor med anorexia och bulimi ska kunna vända sig.
Ätstörningar blir allt vanligare, och det är så gott som alltid flickor som drabbas. Hur många det handlar om är svårt att säga, eftersom flickorna hittills har slussats mellan tre olika vårdgivare: primärvården, vuxenpsykiatrin och ungdomspsykiatrin. Ingen har velat ta ett ansvar och ingen vet därför hur många flickorna är. Det har påverkat vården negativt. Tre miljoner kronor över tre år kommer nu alltså beställarnämnderna i Gästrikland att satsa på ett ätstörningcentrum, som ska ligga inne i centrala Gävle. Det ska bli den enda adress som flickor med anorexia och bulimi ska behöva känna till.