Räddningstjänst ointresserad av sjukvårdskurs

För att rädda än fler människoliv har räddningstjänsterna i södra Hälsingland under våren haft möjligheten att utbildas i enklare sjukvårdsinsatser. Men intresset för utbildningen har varit mycket lågt. Inga anställda i Ovanåker har gått kursen och endast en anställd i Bollnäs.
Under våren har det varit en två-dagars kurs i grundläggande akutsjukvård, allt ifrån hjärt- och lungräddning till syrgashjälp. Kursen har erbjudits till samtliga räddingstjänster i södra Häslingland. Och just i det här området kommer nu trycket på ambulanssjukvården att öka i takt med att akutsjukhuset nedmonteras. Tanken är att räddningtjänsten ska rycka ut och hjälpa människor i de fall där det är väntetid på ambulanserna. Men trots det har uppslutningen varit mycket blandad. Mest entusiastisk var räddningstjänsten i Söderhamn. Där gick nästan samtliga anställda kursen. Ovanåker är den raka motsatsen, ingen anstäld var med. Och i Bollnäs kommun, var Kilafors och Arbrå med, men endast en anstölld från räddningstjönsten i själva Bollnäs.