Kommunhus borde vara föredöme i tillgänglighet

Handikappombudsmannen tycker det är allvarligt när kommunhus inte är tillgängliga för funktionshindrade.
– Det får till följd att handikappade stängs ute och inte blir delaktiga i samhället, säger Torbjörn Andersson.

Människor med funktionshinder stöter ofta på problem när de besöker kommunhus i landet.

Det visar en undersökning som Sveriges Radios reporternätverk gjort.

Alla undersökta kommunhus uppvisade tillgänglighetsbrister i någon form och det överraskar handikappombudsmannen Torbjörn Andersson.

– Det hade varit bättre om just kommunhusen, som är medborgarnas hus hade varit ett föredöme när det gäller tillgänglighet för människor med funktionshinder, men så är det inte, konstaterar Torbjörn Andersson.

Trots att Riksdagen bestämt att alla offentliga miljöer ska vara tillgängliga för alla redan 2010 visar Sveriges Radios granskning av 32 kommuner i landet, att samtliga har mindre eller större brister.

På medborgarkontoret i Gävle är till exempel både handikapptoaletten och hissen för liten.

Handikappombudsmannen Torbjörn Andersson anser att  tillgängligheten är viktigt i ett samhälle när det gäller delaktighet.

– Jag tror att tillgänglighetsfrågan är en nyckelfråga för handikappolitiken i Sverige och för kampen mot diskriminering på grund av funktionshinder.

Magnus Hansson

magnus.hansson@sr.se