Små slakterier i länet snart ett minne blott

De småskaliga slakterierna i Gävleborgs län håller på att försvinna helt och hållet. Idag finns bara ett slakteri kvar av de sex som fanns för ett par år sedan. Att de små slakterierna har problem beror på den orättvisa konkurrenssituationen, det säger Bertil Karlsson som är fårägare med ett litet slakteri i Säljesta i Ljusdals kommun - han är nu ensam kvar i länet. Lyssna på inslaget...
Ett småskaligt slakteri betalar ungefär fyra gånger så mycket för veterinärbesiktning och slaktavfallshämtning som ett storskaligt slakteri. De småskaliga slakteriägarna har gjort flera påpekanden och uppvaktningar på jordbruksutskottet under flera års tid, men det har inte gett något resultat. Sinikka Bohlin - socialdemokratisk riksdagsledamot och vice ordförande i jordbruksutskottet - säger till Radio Gävleborg att hon beklagar att det har tagit så lång tid, men hoppas att regeringen ska fatta beslut i frågan i höst.