(v) vill folkomrösta om Ockelbos ekonomi

Vänsterpartiet i Ockelbo vill ha en kommunal folkomröstning i höst om kommunens ekonomi. Frågan gäller om kommunen ska spara sig ur sin dåliga ekonomi, eller om skatten ska höjas med 81 öre för att slippa en del av nedskärningarna.
Enligt Socialdemokraterna har Ockelbo kommun ett budgetunderskott på minst elva miljoner kronor. För att få större tyngd bakom kravet på folkomröstning ska vänsterpartiet nu få ihop 150 namn - om fem procent av befolkningen kräver en fokomröstning är kommunfullmäktige skyldiga att ta ställning till det.