Få unga vill läsa vidare på högskola

Vacklande intresse för högskolestudier i allmänhet och lärarutbildningar i synnerhet oroar utbildningsansvariga vid Högskolan i Gävle.
Intresset för att läsa vidare på högskola eller universitet minskar. Det visar statistik från SCB. Knappt hälften av eleverna som går ut gymnasiet nu i vår planerar att läsa vidare inom en treårsperiod. I vårt län är det färre, bara 44 procent, som har planer på att studera vidare. När det gäller lärarutbildningar fortsätter intresset att minska. Bland de som planerar att studera vidare är det 4 procent som tänker läsa en lärarutbildning. Det är mer än en halvering jämfört med läsåret 97/98. Sämst intresse är det för matte och naturvetenskaplig inriktning. På Högskolan i Gävle är det i en årskurs bara 4-5 studenter.