RRV kritiserar skattemyndigheten i Gävle

Skattemyndigheten i Gävle kommun är en av närmare 15 myndigheter i landet som får kritik av Riksrevisionsverket, RRV, för sin redovisning förra året.
I Gävlefallet handlar kritiken om skattemyndighetens miss att driva in en skattefordran på 131 miljoner kronor av företaget Sandvik. När skattemyndigheten skulle kräva in pengarna visade det sig att fordran hade blivit preskriberad. Senare i vår ska RRV presentera en rapport där de mer i detalj analyserar bristerna hos de granskade myndigheterna.