Dagboksanteckningar räddade IVA i Bollnäs

Landstingets planer på att lägga ned intensivvårdsavdelningen (IVA) i Bollnäs har gått om intet. Några som har gjort det möjligt är IVA-sjuksköterskorna som kunde visa på att neddragningarna kunde leda till svåra följder, till och med döden, för patienterna. Av de åtta platserna på intensivvårdsavdelningen försvinner nu hälften - en delseger för sjuksköterskorna.
När planerna på att lägga ned intensivvårdsavdelningen i Bollnäs blev kända började IVA-sköterskorna att föra dagbok över patienter som har klarat sej tack vare att intensivvårdsavdelningen finns. Fyra dokumenterade fall har sedan spridits till politiker och utredare, och mycket tyder på att det är därför som vårdavdelningen inte läggs ned.