Ändrade planer för Gavlevallen

Det blir ingen storslagen idrottsanläggning vid Gavlevallen i Gävle, i alla fall inte om Kultur-och fritidsnämnden får som dom vill.
Kommunen har avsatt 14 miljoner kronor för anläggningen Gavlevallen som skulle ha en gräsplan, en konstgräsplan, en ishockeyrink och omklädningsrum. Men problemet har varit hur en redan trängd nämnd skulle ha råd att driva anläggningen. För att klara det lägger nu Kultur- och fritidsnämnden ett nytt förslag. De föreslår att det ska byggas en konstgräsplan vid Träffens idrottsplats och en riktig ishall vid bandyhallen på Nynäs, där det redan finns omklädningsrum. Investeringskostnaderna blir de samma och driftskostnadera sjunker med över en miljon kronor per år, enligt nämndens beräkningar.