I år får 34 sälar skjutas i länet

Högst 170 gråsälar får fällas i sverige under årets skyddsjakt. Det framgår nu när Naturvårdsverket har beslutat om fördelningen mellan länen. Och Gävleborgs tilldelning är 34 sälar.
Naturvårdsaverket har nu bestämt att 34 sälar får skjutas i Gävleborgs län under årets skyddsjakt. Nya kunskaper om hur sälarna rör sig i Östersjön gör att skyddsjakten utökas söderut i år. Det sydliga beståndet bedöms nämligen nu vara större än det nordliga. Skyddsjakt tillåts inom vissa avgränsade sälskadeområden på detaljerade villkor. I år tillåts skyddsjakt från 16 april till 31 december, men högst hälften av sälarna i ett län får fällas före 31 maj.