Rekordkostnader för inhyrd vårdpersonal

Landstingets beroende av inhyrd vårdpersonal blir allt större. Notan förra året stannade på över 91 miljoner kronor, en ökning med 55 procent från året innan. Allvarligast är det i Hälsingland. Som en följd av den osäkra framtiden för sjukhuset i Bollnäs så har 20-talet läkare slutat. Och med det har kostnaderna för inhyrda läkare som fyller luckorna ökat från 23,4 miljoner till 47,7 miljoner på ett år, alltså mer än en fördubbling på ett år.